Spoločenstvo vlastníkov bytov na ul. Popradská 7, 8